Fotowoltaika dla rolników

Fotowoltaika dla Rolników – Dofinansowanie

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nie dziwi fakt, że jest to jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań Odnawialnych Źródeł Energii, które gwarantuje inwestorowi wymierne korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne.

Nie ma chyba jednak grupy społecznej, która mogłaby skorzystać na niej bardziej niż rolnicy. Prowadzenie gospodarstwa rolnego to „trudny kawałek chleba”, który w ogromnym stopniu uzależniony jest od stanu środowiska naturalnego. Instalacja Fotowoltaiczna dla Rolnictwa w Koninie to ogromna szansa na ekologiczny rozwój oraz ograniczenie bieżących kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Warto rozważyć zamiar założenia instalacji fotowoltaicznej, tym bardziej, że dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników w Koninie znów będą dostępne.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników Konin

Dobrą wiadomością dla wszystkich chcących skorzystać z wsparcia w formie dofinansowania jest to, że lista projektów, z których będziemy mogli starać się o wsparcie, nie powinna zmniejszyć się w porównaniu do roku ubiegłego.

Dofinansowanie dla rolników w Koninie – programy

Jednym z najbardziej znanych programów, które wspierają powstawanie instalacji fotowoltaicznych na terenach wiejskich jest program „Agroenergia” z NFOŚiGW, którego celem jest „zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym”.

Wsparcie z funduszu obejmuje bezzwrotną dotację na montaż fotowoltaiki dla rolnictwa w Koninie, turbiny wiatrowej, pompy ciepła, przy czym moc urządzeń nie powinna być mniejsza niż 10 kW i nie większa niż 50 kw. Inwestor może otrzymać dofinansowanie w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Należy pamiętać, że aby otrzymać dotację, nie należy rozpoczynać inwestycji przed złożeniem wniosku, a środki zostaną wypłacone dopiero po jej zakończeniu.

Nabór wniosku do programu ma charakter ciągły, jednak na chwilę obecną nie ogłoszono terminów na rok 2021.

Masz pytania? Porozmawiaj z naszym doradcą!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę

Alternatywą dla bezpośredniego dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników może być ulga w podatku rolnym. Taka ulga przewidziana jest dla płatników podatku rolnego, czyli:

  • Właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów
  • Posiadaczy samoistnych gruntów
  • Posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST

Ulgę w podatku rolnym może otrzymać osoba fizyczna, prawna lub inne podmioty osobowości prawnej.

Jaki zwrot mogę otrzymać?


Dotacja na fotowoltaikę dla rolnika w formie ulgi inwestycyjnej może objąć 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonywać przez okres 15 lat.

Do wydatków objętych formą dofinansowania zaliczają się koszty związane z zakupem oraz montażem fotowoltaiki dla rolnika Konin, przy czym konieczne jest ich udokumentowanie – np. za pomocą imiennych faktur – z ulgi możemy skorzystać po zakończonej inwestycji.

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku instalacji fotowoltaicznej o wartości 52 200zł, wysokość ulgi wyniesie 13 050zł. Jeżeli rolnik do tej pory uiszczał podatek w wysokości 900zł rocznie zostanie zwolniony z niego na 14,5 roku.

dla rolnictwa

Program „Mój prąd” i „Czyste powietrze” – czy rolnik może się o nie ubiegać?

Jak kwestia posiadania gospodarstwa rolnego wpływa na możliwość skorzystania z programów przywidzianych dla osób fizycznych?

Nie ma przeciwskazań, by podczas wnioskowania, deklarowanym źródłem dochodu było prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Powyższe zasady znajdują zastosowanie w przypadku:

  • Programu „Mój prąd” – osoby fizyczne, dysponujące istniejącym budynkiem jednorodzinnym, mogą otrzymać dotację 5 000 zł dla instalacji o mocy od 2 do 10 KW,
  • Program „Czyste powietrze” przewiduje dofinansowanie do fotowoltaiki, które uzależnione jest od wysokości dochodu (osoby fizycznej), będącej właścicielem bądź współwłaścicielem domu jednorodzinnego.

Dotacja dla rolników na fotowoltaikę w Koninie – to się opłaci!

Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę!