Ogrzewanie pompą ciepła

Porady

Ogrzewanie pompą ciepła

W ostatnich latach wiele osób zdecydowało się na instalację pompy ciepła jako alternatywy dla tradycyjnych źródeł ogrzewania. Pompy ciepła wykorzystują energię ze środowiska, co zazwyczaj przekłada się na niższe rachunki za energię w porównaniu z paliwami kopalnymi. Niestety wraz z rosnącymi cenami energii elektrycznej pojawiają się wątpliwości, czy ogrzewanie pompą ciepła nadal jest opłacalne.

Koszt ogrzewania pompą ciepła zależy od wielu czynników:

  • efektywności pompy,
  • kosztów energii elektrycznej,
  • kosztów instalacji.

Przykładowo, pompy ciepła zasilane energią geotermalną są zazwyczaj bardziej wydajne i oszczędne niż pompy ciepła powietrzne, ale koszt ich instalacji może być wyższy.

Warto pamiętać, że koszt ogrzewania pompą ciepła zależy od indywidualnych uwarunkowań, takich jak lokalizacja domu, jego wielkość i poziom izolacji termicznej. Przed podjęciem decyzji o instalacji pompy ciepła warto skonsultować się z profesjonalistami i dokładnie przeanalizować koszty i korzyści związane z takim rozwiązaniem.

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Pompy ciepła są stosowane w domach jednorodzinnych do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia te wykorzystują energię cieplną, którą można pobrać z powietrza lub gruntu. Energia ta jest nieustannie uzupełniana przez promieniowanie słoneczne, a następnie przekazywana przez pompę do instalacji grzewczej. W ten sposób pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii (OZE).

Pompa ciepła do swojego działania potrzebuje nie tylko energii z odnawialnych źródeł, ale również energii elektrycznej. Najważniejszym elementem zasilanym prądem jest sprężarka pompy ciepła, ale także inne podzespoły. I choć wzrost cen prądu wpływa na wzrost kosztów eksploatacji pompy ciepła, to dzięki wysokim parametrom efektywności energetycznej pompy urządzenia te są bardziej ekonomiczne niż tradycyjne instalacje grzewcze.

Parametry COP i SCOP

Efektywność pompy ciepła jest określana przez parametr COP (ang. Coefficient of Performance), który wyraża stosunek wyprodukowanego ciepła do ilości energii elektrycznej dostarczonej do urządzenia.

Chwilowa wartość COP może wynosić nawet 5, co oznacza, że zużywając 1 kWh energii elektrycznej, można otrzymać około 5 kWh energii cieplnej. Im wyższy jest współczynnik COP, tym mniej energii elektrycznej potrzebujemy, aby uzyskać taką samą ilość ciepła.

Jednak do oszacowania rzeczywistych kosztów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody należy wziąć pod uwagę parametr SCOP. To on uwzględnia zmienność temperatury zewnętrznej w ciągu roku. Rzeczywisty parametr SCOP dla powietrznej pompy ciepła wynosi zazwyczaj od 3,5 do 3,8.

Ważne jest, aby przy wyborze pompy ciepła brać pod uwagę zarówno parametry COP i SCOP, jak i ceny energii elektrycznej. Dobrej jakości pompy ciepła o wysokim COP i SCOP mogą być kosztowne w zakupie, ale zwykle przynoszą korzyści w dłuższej perspektywie dzięki niższym kosztom eksploatacji.

Jak obliczyć pobór prądu przez pompę ciepła?

Aby obliczyć pobór prądu przez pompę ciepła, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

  • moc urządzenia,
  • temperaturę otoczenia,
  • żądaną temperaturę wody użytkowej.

Można to zrobić, korzystając z odpowiedniego kalkulatora lub skorzystać z pomocy specjalisty. Warto jednak pamiętać, że choć pompy ciepła zużywają energię elektryczną, ich efektywność jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów grzewczych. Pompy ciepła są bardziej ekologiczne i oszczędne w eksploatacji ze względu na mniejsze zużycie energii niż tradycyjne urządzenia grzewcze.

Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Załóżmy, że mamy budynek o powierzchni 150 m2 zamieszkiwany przez 4-osobową rodzinę, a ich roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu oraz podgrzewania wody wynosi 15 000 kWh.

Jeśli budynek jest wyposażony w pompę ciepła o współczynniku SCOP na poziomie 4, to możemy wyliczyć, ile prądu zużywa pompa ciepła. W tym celu należy zapotrzebowanie na ciepło (15 000 kWh) podzielić przez SCOP (4). Otrzymamy w ten sposób wynik 3750 kWh, co oznacza, ile prądu pobiera pompa ciepła w ciągu roku, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na energię cieplną użytkowników.

Załóżmy, że średnia cena prądu wynosi obecnie 0,77 zł/kWh. W takim przypadku roczny koszt ogrzewania budynku i c.w.u. pompą ciepłą wyniesie zaledwie około 2888 zł (3750 kWh x 0,77 zł/kWh). Jest to koszt niższy niż w przypadku tradycyjnych metod ogrzewania, takich jak np. ogrzewanie gazowe lub olejowe.

Należy jednak pamiętać, że koszt ogrzewania przy użyciu pompy ciepła zależy od wielu czynników, takich jak cena energii elektrycznej, wydajność i efektywność pompy ciepła oraz koszty instalacji i serwisu urządzenia.