Systemy alarmowe

Instalacja alarmowa przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania sytuacji, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa włamania i/lub napadu.

Dobór odpowiednich elementów systemu alarmowego oraz miejsca ich montażu jest bardzo ważny dla jego prawidłowego działania.

W skład systemu alarmowego wchodzą:

  • Centrale alarmowe
  • Czujki
  • Klawiatury

...