Systemy Przeciwpożarowe

Systemy Przeciwpożarowe

System sygnalizacji pożaru (SSP) to zbiór urządzeń, których zadaniem jest wykrycie pożaru oraz automatyczne zaalarmowanie i powiadomienie o tym fakcie odpowiednich służb lub też rozpoczęcie innych czynności mających zmniejszyć skutki pożaru. Wykrycie pożaru przez taki system powinno nastąpić jak najszybciej, tak aby było można szybko przeprowadzić ewentualną ewakuację oraz w porę opanować ogień.

System sygnalizacji pożaru posiada również inne nazwy:
 • system sygnalizacji pożarowej (SSP),
 • system alarmu pożarowego (SAP),
 • sygnalizacja alarmowa pożarowa (SAP).
Instalacje przeciwpożarowe SSP składają się z takich elementów, jak:
 • centrala alarmowa,
 • czujniki dymu,
 • czujniki ciepła (temperatury),
 • sygnalizatory (dźwiękowe i optyczne),
 • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP).

Z czego składa się instalacja Ppoż?

CENTRALA SSP
Centrala to swego rodzaju mózg systemu sygnalizacji pożaru. Bez niej systemy przeciwpożarowe nie byłyby w stanie normalnie funkcjonować, spełniać swoich zadań.

Centrala SSP odbiera sygnały od detektorów, analizuje zebrane dane oraz przekazuje sygnały do pozostałych elementów instalacji.

CZUJNIKI DYMU I CIEPŁA
Czujniki to elementy, które decydują o skuteczności danego systemu przeciwpożarowego. Wybór odpowiednich detektorów oraz ich właściwy montaż:
 • zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
 • pozwoli uniknąć fałszywych alarmów.

Zadaniem czujników dymu i temperatury jest wykrywanie pożaru oraz przekazywanie informacji o wykryciu zagrożenia do centrali SSP. Detektory dymu wykrywają dym, który powstaje w pierwszej fazie pożaru. Natomiast czujniki ciepła informują o przekroczeniu określonej temperatury lub o jej nagłym, gwałtownym wzroście.
SYGNALIZATORY DŹWIĘKOWE I OPTYCZNE
Zadaniem sygnalizatorów dźwiękowych (akustycznych) i optycznych jest alarmowanie o wykrytym zagrożeniu, czyli pożarze. Uznaje się, że instalacje przeciwpożarowe powinny posiadać sygnalizatory akustyczne o natężeniu dźwięku powyżej 65dB.

RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE (ROP)
Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) to przyciski, które umożliwiają ręczne wywołanie alarmu pożarowego (poprzez ich wciśnięcie). Dzięki nim możliwe jest uruchomienie systemu PPOŻ natychmiast po zauważeniu ognia.

INTEGRACJA SSP Z INNYMI INSTALACJAMI PRZECIWPOŻAROWYMI
Systemy przeciwpożarowe SSP mogą być zintegrowane z innymi systemami przeciwpożarowymi. Dzięki temu działanie instalacji PPOŻ nie ogranicza się wyłącznie do alarmowania o wykrytym zagrożeniu. Taki zintegrowany system przeciwpożarowy może na przykład: - uruchomić stałe urządzenia gaśnicze,
 • otworzyć klapy dymowe,
 • otworzyć drzwi ewakuacyjne,
 • wyłączyć niebezpieczne urządzenia elektryczne czy gazowe.

Gdzie warto montować systemy sygnalizacji Ppoż?

Instalacje przeciwpożarowe SSP montowane są zarówno w domach, jak i firmach, zakładach pracy czy obiektach publicznych. Oferowane klientom z Poznania i okolic systemy PPOŻ świetnie się sprawdzają między innymi w: - szkołach, przedszkolach, żłobkach,

 • urzędach, szpitalach, przychodniach,
 • aptekach, sklepach, galeriach handlowych,
 • hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych,
 • obiektach widowiskowo-sportowych,
 • muzeach, teatrach, restauracjach, barach,
 • bankach i placówkach pocztowych,
 • magazynach i biurach,
 • garażach podziemnych i domach jednorodzinnych,
 • dworcach kolejowych i stacjach metra.
Image

Serwis systemu sygnalizacji pożaru

Instalacje przeciwpożarowe wymagają regularnego serwisu i przeglądu. Regularne serwisowanie i kontrolowanie systemu sygnalizacji pożaru pozwala w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i zapobiec poważniejszym awariom.

Głównym celem przeglądu instalacji PPOŻ jest jednak zapewnienie użytkownikom danego obiektu, a także samemu obiektowi, maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Serwis systemu sygnalizacji pożaru obejmuje między innymi takie czynności, jak: skontrolowanie, czy system sygnalizacji pożaru emituje alarmowe sygnały dźwiękowe, testowe wywołanie uruchomienia czujnika dymu lub temperatury. Profesjonalny serwis systemu sygnalizacji pożaru w Poznaniu i okolicach oferuje firma Nietopiel. Zapraszamy serdecznie do kontaktu w celu dopytania o najbliższe terminy.

Profesjonalny projekt i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Koninie i okolicach

Firma ENERGYSAT oferuje również wykonanie profesjonalnego projektu oraz fachowy montaż urządzeń sygnalizujących i pozostałych elementów systemu sygnalizacji pożaru. Montaż przeprowadzony przez specjalistów ENERGYSAT to gwarancja niezawodnego funkcjonowania instalacji PPOŻ, a co za tym idzie, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Image