Do 150 tys. zł na zieloną energię w gospodarstwach rolnych

Dofinansowania

Do 150 tys. zł na zieloną energię w gospodarstwach rolnych

Jeszcze w miesiącu styczniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków na dotacje na zieloną energię w gospodarstwie rolnym w ramach programu „Modernizacja gospodarstw z PROW 2014-2022”.

Od kiedy można wnioskować o dofinansowanie?

Pod koniec 2022 roku pojawiały się informację o nowym obszarze wsparcia w ramach PROW „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”, jako część operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Powstanie tego projektu Komisja Europejska zatwierdziła już w październiku 2022 roku.

ARiMR poinformowała, że wnioski można składać od 31 stycznia 2023 do 1 marca 2023 r.

Dofinansowanie zielonej energii w gospodarstwie

Nowy obszar w ramach PROW powstał, aby w gospodarstwach rolnych mogły być realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalacje, które wytwarzają energię z promieniowania słonecznego, czy magazyny energii, ale także inwestycje, które dotyczą inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pompy ciepła.

ARiMR chce wspierać działania, mające na celu wytwarzanie czystej energii, która zostanie wykorzystana do zasilania urządzeń znajdujących się w gospodarstwach rolnych w codziennej pracy. Dzięki takim działaniom gospodarstwa rolne mogą stać się niezależne od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii elektrycznej.

Ile pieniędzy można otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych:

  • 60% kosztów w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych
  • 50% kosztów w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalna kwota dofinansowania, którą może uzyskać jeden beneficjent to 150 000 zł.

Może Cię zainteresować temat: montaż instalacji fotowoltaicznych w Kaliszu

Na co można wydać dotację?

Koszty kwalifikowalne, które pokrywają dotacje obejmuję takie inwestycje jak:

  • Koszt zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o mocy do 50 kw wraz z magazynem energii
  • Koszt zakupu pompy ciepła – o ile stanowi integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego
  • Koszt montażu instalacji
  • Koszty ogólne tj.: przygotowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, koszty związanie z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty konsumpcyjne, opłaty za doradztwo

Gdzie znaleźć wniosek i jak go złożyć?

Formularz wniosku obejmujący zieloną energię w gospodarstwach wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie www ARiMR.

Wypełnione wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji. Dokumenty można złożyć osobiście lub drogą pocztową lub elektroniczną.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozwiązania lub wypełnienia dokumentacji?

Skontaktuj się z nami! 511 600 995, 511 600 994

#BBD0E0 »