Program czyste powietrze 2023 – dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki

Dofinansowania

Program czyste powietrze 2023 – dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki

W 2023 roku w programie czyste powietrze wprowadzone zostaną znaczące zmiany, mające stanowić odpowiedź na obecną sytuację gospodarczą. Rosnąca inflacja, wzrost cen produktów i usług sprawiły, że twórcy programu zdecydowali się na podwyższenie kwot dofinansowań, ale również zwiększenie poziomu dotacji. Jak dokładnie wyglądać będzie program czyste powietrze w roku 2023?

Czyste powietrze w 2023 – najważniejsze informacje

Program czyste powietrze oferuje trzy różne rodzaje dofinansowania, jakimi są:

  • dotacje,
  • dotacje z prefinansowaniem,
  • dotacje do spłaty kapitału kredytu bankowego.

Dzięki tej różnorodności, z wyjątkowych możliwości programu będzie mogło skorzystać wiele osób, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, jak i posiadających różne potrzeby i oczekiwania. Wnioski o dotacje oraz dotację z prefinansowaniem złożyć należy w najbliższym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wnioski o trzeci rodzaj dotacji, a więc finansowanie do spłaty kapitału kredytu bankowego, należy natomiast złożyć w oddziale bankowym, pod warunkiem, iż bierze on udział w programie Czyste Powietrze. Do otrzymania dofinansowania niezbędne jest również prawidłowe rozliczenie wykonanej inwestycji. Wniosek możemy złożyć zarówno w przypadku inwestycji już rozpoczętej, trwającej lub realizowanej do 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów, jak również na inwestycje planowane.

Tak jak w poprzednich latach, o kwocie dofinansowania, jak i jego poziomie, decydować będzie wielkość naszych dochodów. W roku 2023 kwoty te ulegną jednak zmianie, tak aby dopasowane były do obecnej sytuacji gospodarczej. Przewiduje się, iż dla najszerszego zakresu inwestycji będzie to nawet do 135 tysięcy złotych. Sam poziom dotacji także wzrośnie i wynosić będzie od 40 nawet do 100%.

Czyste powietrze – pompy ciepła

Jednym z ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, na które otrzymać można dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze, są pompy ciepła w Kaliszu. W przypadku pompy ciepła powietrze/powietrze dofinansowanie może wynieść:

  • na poziomie podstawowym do 4400 złotych,
  • na poziomie podwyższonym do 7800 złotych,
  • na poziomie najwyższym do 11100 złotych.

Dla pomp ciepła powietrze/woda, kwoty te wynoszą natomiast kolejno do 12600, do 22000 oraz do 31500 złotych, natomiast dla pomp ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19400, do 28100 oraz do 35200 złotych.

Czyste powietrze – fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne to jedne z najczęściej finansowanych przez program inwestycji. Fotowoltaika w Kaliszu jest coraz bardziej popularna; coraz więcej osób decyduje się na jej zastosowanie, jak również na pozyskanie wysokich kwot dofinansowania inwestycji. W 2023 roku program czyste powietrze przewiduje następujące progi dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej:

  • dla poziomu podstawowego do 6000 złotych,
  • dla poziomu podwyższonego do 9000 złotych,
  • dla poziomu najwyższego do 15000 złotych.