Ruszył nabór dofinansowania instalacji fotowoltaicznych z programu Mój Prąd 3.0

Dofinansowania

Ruszył nabór dofinansowania instalacji fotowoltaicznych z programu Mój Prąd 3.0

Od dnia 01.07.2021r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z programu Mój Prąd 3.0.

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych jest najbardziej znanym oraz sztandarowym programem rządowym dotyczącym Odnawialnych Źródeł Energii. Skupiał się na instalacjach fotowoltaicznych i w ramach poprzednich edycji (dwóch) dofinansowanie otrzymało ponad 220 000 projektów.

Dzięki wsparciu dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych Polacy coraz chętniej zaczęli sięgać po rozwiązania z zakresu OZE we własnych domach, co przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery – nic dziwnego zatem, że w roku 2021 nabór został ponownie uruchomiony – tym razem w nieco zmodyfikowanej wersji.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w programie w 2021 roku?

Największa zmiana dotyczy poziomu dofinansowania oraz formy złożenia wniosku. W obecnym naborze, możemy liczyć na wsparcie montażu instalacji fotowoltaicznej na poziomie do 3000zł. Maksymalnie można dofinansować do 50% kosztów, które są związane z realizacją inwestycji.

Zmianie uległa też forma składania wniosków – dopuszczana jest tylko opcja elektroniczna, a nie papierowa jak miało to miejsce w roku ubiegłym.

Może Cię zainteresować temat: montaż instalacji fotowoltaicznych w Kaliszu

Co nie uległo zmianie?

Z pewnością nie uległ zmianie zakres dofinansowania. Zgodnie z poprzednimi edycjami, nabór dotyczy zakończonych i podłączonych do sieci instalacji fotowoltaicznych. Ważne, aby moc zainstalowanych paneli znajdowała się w przedziale 2-10 kW, a produkowana energia była przeznaczona na potrzeby własne.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od 01.02.2020 roku – co oznacza, że osoby, które zamontowały swoją instalację fotowoltaiczną po tej dacie, ale nie zdążyły uzyskać dotacji z poprzedniej edycji – mogą zrobić to teraz.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Kup i zamontuj instalację fotowoltaiczną,
  2. Poczekaj na instalację licznika dwukierunkowego (instalacja nie może być przyłączona przed 01.02.2020r.),
  3. Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej,
  4. Złóż wniosek online,
  5. Poczekaj na ocenę wniosku (wnioski odrzucone można składać ponownie po usunięciu powodu odrzucenia).

Perspektywa na kolejne lata…

Z uruchomieniem wersji 3.0 pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad regulaminem i zakresem naboru na rok 2022. Zgodnie z nimi program ma zostać rozszerzony o rozwiązania z zakresu magazynowania energii bądź zwiększające konsumpcję gospodarstwa. Kolejnym ważnym krokiem może być poszerzenie grona Beneficjentów o przedsiębiorców, którzy mieli dotychczas mniejsze możliwości wsparcia do OZE.